Gratis levering fra 1000 kr
Gratis retur inden for 100 dage

 


Handelsbetingelser for salg på webstedet

www.hardloop.dk


 

Disse handelsbetingelser regulerer de betingelser, der gælder for salg indgået mellem HARDLOOP, et aktieselskab med en kapital på 186.384 euros, hvis hovedkontor ligger på 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy - Frankrig og er registreret i handelsregistret (Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy) under nummeret 802 166 199, internationalt momsnummer: FR01 802 166 199, telefon: +33 (0)1 84 67 14 24, e-mailadresse: hello@hardloop.com, drift af webstedet www.hardloop.dk ( i det følgende "webstedet") og enhver person, der foretager et køb via webstedet www.hardloop.dk (i det følgende "webstedet").

 

1 – Definitioner

Definition af de anvendte udtryk, hvad enten de bruges i ental eller flertal:

 • "Kunde":: enhver fysisk person på mindst 18 år, der handler til formål, der ikke falder inden for rammerne af dennes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige eller liberale aktivitet eller landbrug, som har kapacitet til at indgå kontrakter og har bestilt og købt en vare mindst en gang på webstedet. Kunden har en brugerkonto https://www.hardloop.dk/ ;
 • "Formular"registreringsformular, som brugeren nødvendigvis skal udfylde for at kunne oprette en konto på webstedet efter at have læst disse handelsbetingelser;
 • "Parter": HARDLOOP, klienten, brugeren, tjenesteudbyderen eller abonnenten;
 • "Websted" : Websted https://www.hardloop.dk/ og de tjenester, der tilbydes;
 • "Abonnent" : enhver fysisk person på mindst 18 år, der handler til formål, der ikke falder inden for rammerne af hans kommercielle, industrielle, håndværksmæssige og liberale aktivitet eller landbrugsmæssige aktiviteter, der har mulighed for at indgå kontrakter og har adgang til sportslige tjenesteydelser;
 • "Bruger" : enhver fysisk eller juridisk person, der har registreret sig på webstedet https://www.hardloop.dk til sine egne behov som klient, abonnent og/eller medlem af fællesskabet.

 

2 - Pris på varerne

Alle priser er angivet i danske kroner, alle afgifter er inkluderet, eksklusive forsendelsesomkostninger som angivet i artikel 4 - Forsendelse og levering.

Varerne faktureres på grundlag af de gældende priser, som var offentliggjort på webstedet på tidspunktet for registrering af bestillingen.

Artiklerne forbliver HARDLOOPs ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

 

3 - Bestilling

3.1. Accept af handelsbetingelserne

Afgivelse af en bestilling er betinget af oprettelse af en brugerkonto, hvis kunden ikke har en, samt accept af, udtrykkeligt og forud for bestillingen, alle bestemmelserne i disse handelsbetingelser, som kundes oplyses om på forhånd.

Kundens godkendelse af bestillingen efter rekapitulering heraf udgør udtrykkeligt og uden forbehold accept af disse handelsbetingelser.

HARDLOOP kan til enhver tid være forpligtet til at tilpasse eller ændre disse handelsbetingelser. De gældende handelsbetingelser for kontrakten er de gældende betingelser, der gælder den dag, kunden afgiver bestillingen.

 

3.2. Bestillingsproces

Ved afgivelse af bestillingen garanterer kunden at have juridisk kapacitet til at acceptere disse handelsbetingelser og indgå en salgskontrakt med HARDLOOP.

Når bestillingen afgives, sikrer kunden at give præcise og fuldstændige oplysninger, især om sin bopæl og leveringssted. Kunden skal også oplyse et gyldigt telefonnummer og en e-mailadresse.

HARDLOOP forbeholder sig retten til at annullere eller afvise enhver bestilling fra en kunde, med hvem der er en tvist om betalingen af ​​en tidligere bestilling.

For at afgive bestillingen skal kunden give HARDLOOP sine personlige data og udfylde de oplysninger, der anmodes om i bestillingsprocessen.

Salgskontrakten oprettes, når kunden accepterer de handelsbetingelser, der tidligere er blevet gjort opmærksom på, efter rekapitulering af bestillingen, uden at det berører bestemmelserne om ejendomsforbehold samt fortrydelsesret og annullering af bestillingen. Godkendelse af ​​bestillingen udgør Kundens udtrykkelige samtykke om mængderne, prisen og arten af ​​de købte varer.

Indtil betaling vil Kunden kunne vende tilbage til de foregående sider, rette og ændre sin bestilling samt de tidligere angivne oplysninger.

Der fremsendes en bekræftelse via e-mail, der bekræfter modtagelsen af ​​bestillingen og inkluderer alle disse oplysninger samt en kopi af handelsbetingelserne på en varig support, til kunden efter godkendelse af dennes bestilling.

Bestillingsprocessen er som følger:

 • valg af produkter og tilføjelse til kurv;
 • godkendelse af kurvens indhold;
 • identifikation på webstedet, hvis kunden ikke allerede er identificeret;
 • valg af leveringsmetode
 • accept af de tidligere oplyste handelsbetingelser;
 • valg af betalingsmetode
 • godkendelse af betaling
 • modtagelse af en bekræftelse på bestillingen via e-mail

I disse forskellige etaper kan kunden:

 • se detaljerne i sin bestilling og dens samlede beløb;
 • rette eventuelle fejl
 • og derefter bekræfte sin bestilling om dermed bekræfte godkendelsen heraf;

 

3.3. Ejendomsforbehold

HARDLOOP beholder ejendomsretten på varerne indtil fuld betaling af beløbet, det vil sige indtil modtagelse af betaling på bestillingen fra HARDLOOP, i henhold til artikel 2367 ff. I civillovbogen.

Manglende betaling gør det muligt at gøre krav på de solgte varer, uden at det berører overførslen til kunden, fra leveringsdatoen, risikoen for tab eller forringelse af varerne samt den skade, de kan komme ud for.

 

3.4. Tilgængelighed af varer

Enhver bestilling indebærer accept af priserne og beskrivelsen af ​​de produkter, der er til salg.

HARDLOOP forpligter sig kun til at levere bestillinger modtaget på webstedet i henhold til tilgængelig lagerbeholdning.

I mangel af tilgængelighed af en eller flere varer, som er blevet bestilt, forpligter HARDLOOP sig til at informere kunden så hurtigt som muligt, inden datoen for levering af bestillingen, og hvis kunden beslutter at annullere købet, at tilbagebetale kunden inden for fjorten (14) dage efter denne annullering. Kundens bestilling annulleres derefter automatisk.

4 - Forsendelse og levering

Leveringssted og -dato bestemmes af parterne.

 

4.1. Leveringstider og omkostninger

Leveringstiden aftales af parterne på tidspunktet for bestillingen, afhængigt af produkternes tilgængelighed og, hvor det er relevant, transportørernes, i den rækkefølge ​​bestillingerne modtages.

Ved leverancer til Danmark kan kunden vælge mellem følgende muligheder:

 • Levering til et af Postnord udleveringssteder for 50 kr (gratis ved køb fra 1 000 kr) inden for 72 timer til 96 timer fra afsendelse, mandag til lørdag;
 • Levering til en pakkeboks med Postnord/Bring/Nærboks for 50 kr (gratis ved køb fra 1 000 kr) inden for 72 timer til 96 timer fra afsendelse, mandag til lørdag;
 • Hjemme- eller kontorlevering for 50 kr. (gratis ved køb fra 1 000 kr.) med Postnord inden for 72 timer til 96 timer fra afsendelse, mandag til lørdag.

 

4.2. Manglende levering til tiden

Bortset fra tilfælde af force majeure kan kunden i tilfælde af manglende levering inden for den fastsatte frist annullere sin bestilling per anbefalet brev med modtagelsesbekræftelse til følgende adresse: HARDLOOP, 17, avenue du Pré de Challes - 74940 Annecy - Frankrig eller skriftligt på en anden varig support, hvis sidstnævnte efter afgivelse af bestilling under de samme vilkår og betingelser hos HARDLOOP, ikke har leveret inden for en rimelig tidsperiode i forhold til den oprindelige tidsperiode.

I så tilfælde vil de beløb, kunden har betalt, derefter blive fuldt ud refunderet.

 

4.3. Anomalier noteret ved levering

Kunden skal kontrollere tilstanden af ​​de leverede varer.

Enhver anomali vedrørende varerne (skade, manglende vare i forhold til bestillingssedlen, ødelagt eller defekt vare) skal meddeles HARDLOOP inden for tre (3) dage efter modtagelse af bestillingen i henhold til proceduren beskrevet i artikel 6 nedenfor, uden at det berører Kundens rettigheder i forbindelse med den juridiske garanti for overensstemmelse og skjulte defekter (artikel 11.1 nedenfor).

For enhver levering til en lokal købmand via Postnords eller GLS' netværk, skal kunden kontrollere pakkens indhold samt varernes tilstand på udlevringsstedet før underskrivelse af en leveringsseddel (papir eller elektronisk).

Enhver åben, ikke-komplet pakke og/eller beskadigede varer må ikke accepteres af kunden.

Alle varer, der tilbydes af HARDLOOP, er underlagt den juridiske garanti for overensstemmelse i henhold til artikel L. 217-4 ff. I forbrugerkodeksen og skjulte mangler ved varen, der sælges på de betingelser, der er fastsat i artikel 1641 ff. I civillovbogen. som angivet i artikel 11.1.

 

4.4. Leveringsvanskeligheder, der kan tilskrives kunden

I tilfælde af forkerte oplysninger bærer kunden ansvaret for forsinkelserne og de mulige økonomiske konsekvenser, der kan opstå i forbindelse hermed. I så tilfælde forbeholder HARDLOOP sig retten til at fakturere et ekstra fast gebyr, ud over leveringsomkostningerne, til at dække behandlingen af bestillingen på 50 kr. HARDLOOP forpligter sig til at meddele detaljerne om gebyrerne ved Kundens første anmodning.

5 - Betaling

Kunden informeres om, at betalingen for en bestilling på webstedet vil blive behandlet af udbyderne af HARDLOOP betalingsløsninger, selskaberne Stripe, Paypal.

Når kunden ønsker at godkende sin bestilling ved at betale beløbet, bliver man automatisk og efter eget valg omdirigeret til den sikre internetside, der administreres af virksomheden Stripe, Paypal

For hver online betaling med bankkort garanterer kunden, at have de rettigheder, der giver mulighed for at bruge kortet, hvis referencer er angivet ved bestilling.

Betaling for køb foretages efter kundens valg:

 • med kreditkort: Visa, MasterCard, Dankort udstedt i Danmark.
 • med PayPal
 • med iDeal

Oplysningerne vedrørende kundens bestilling, herunder dennes kreditkortdata, der kræves til betaling af bestillingen, er underlagt automatisk databehandling.

Formålet med denne automatiserede databehandling er at sikre transaktionen. Den sikre online betalingsløsning for Stripe og HARDLOOP, hos hvem Kunden foretager sit køb, er modtagere af de data, der er relateret til bestillingen. Manglende overførsel af data relateret til kundens bestilling forhindrer realisering og analyse af transaktionen.

I overensstemmelse med databeskyttelsesloven af ​​6. januar 1978 har kunden til enhver tid ret til adgang, berigtigelse og indsigelse mod alle sine personoplysninger ved at skrive til HARDLOOP via formularkontakten.

HARDLOOP forbeholder sig retten til at verificere de personoplysninger, som Kunden har meddelt, og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at kontrollere, at den person, hvis bankkonto debiteres, faktisk er den, der afgav bestillingen, for at undgå svigagtig betaling. Denne verifikation kan have form af en anmodning om identitetsbevis og/ eller adresse og/eller bankdokumenter (IBAN + SWIFT). Kundens manglende reaktion på en anmodning af denne type inden for to (2) dage efter anmodningen fra HARDLOOP medfører automatisk annullering af den pågældende bestilling uden mulighed for senere klage.

HARDLOOP vil også være fri til direkte at annullere en bestilling, der viser en eller flere risikofaktorer for svigagtig brug af et bankkort.

 

6 - Fortrydelses- og bytteret

 

6.1. Fortrydelsesret

Kunden har en lovlig periode på fjorten (14) dage til at udøve sin fortrydelsesret fra datoen for modtagelsen af ​​varerne uden at skulle begrunde årsagen eller betale strafgebyrer. Hvis en bestilling giver anledning til flere leverancer, begynder fortrydelsesperioden når kunden har modtaget sin sidste artikel.

Procedurerne for udøvelse af denne fortrydelsesret er nævnt i artikel 6.2.

Returomkostninger tilbydes af HARDLOOP under betingelserne i artikel 6.2.

HARDLOOP forlænger kundens fortrydelsesret til seksten (16) ekstra dage, forudsat at betingelserne i afsnittet nedenfor overholdes. Fortrydelsesperioden, som kunden får fordel af, er dermed hundrede (100) dage.

 

6.2. Betingelser for fortrydelsesret

Kunden kan udøve sin fortrydelsesret ved at bruge fortrydelsesformularen, der er vedlagt disse handelsbetingelser og sende den, inden for den periode, der er fastsat i artikel 6.1 eller ved at sende inden for samme periode og i henhold til de samme vilkår og betingelser en erklæring uden tvetydighed og udtrykker sit ønske om at trække handlen tilbage til følgende adresse: 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy - Frankrig. Kunden kan også fuldføre og sende sin anmodning om tilbagetrækning af handlen under afsnittet "My Hardloop" på webstedet.

Hvis kundens bestilling indeholder flere artikler, og denne ønsker at returnere mere end én artikel, skal kunden præcist identificere de artikler, som ønskes refunderet, i fortrydelsesformularen eller vælge alle de varer under returanmodningen under afsnittet "My Hardloop", som man ønsker at få refunderet.

Så snart anmodningen om tilbagetrækning behandles af HARDLOOP, sendes en returetiket til kunden, som derefter kan returnere sin pakke gratis fra en lokal købmand i Postnords netværk eller et posthus.

De returnerede varer skal være nye, ubrugte, fuldstændig intakte og i deres originale emballage.

Kunden skal returnere alle de varer til HARDLOOP, der er blevet leveret og for hvilke, der anmodes om refusion uden unødig forsinkelse og senest fjorten (14) dage efter modtagelse af returetiketten. Fristen anses for at være overholdt, hvis kunden returnerer varerne før perioeden på fjorten (14) dage udløber.

Den/de returnerede varer refunderes til kunden inden for fjorten (14) dage efter meddelelsen om dennes beslutning om at trække handlen tilbage, inklusive leveringsomkostninger (undtagen hvis kunden har valgt en mulighed for dyrere levering end den standardmulighed, HARDLOOP tilbyder).

Hvis kunden vælger at returnere varen/varerne med en transportform, der ikke er godkendt af HARDLOOP og dermed understøttet af returneringsomkostninger, kan der ikke kræves nogen refusion fra HARDLOOP.

Derudover udsættes refusionen, indtil varerne er modtaget af HARDLOOP, eller indtil kunden har fremlagt bevis for forsendelse af disse varer til følgende adresse: 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy - Frankrig, den valgte dato er den første af en af de to udførte handlinger.

Tilbagebetalingen foretages ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som kunden vil have brugt til køb af produkterne, undtagen efter aftale fra begge parter om et andet betalingsmiddel.

Under alle omstændigheder vil denne refusion ikke medføre omkostninger for kunden.

 

6.3. Anmodning om ombytning og forsendelse af ombyttet vare

I stedet for at refundere varerne, kan kunden anmode om at bytte en eller flere varer i sin bestilling.

I så tilfælde udfylder kunden sin anmodning om ombytning og sender den fra afsnittet "My Hardloop" på webstedet.

Hvis kundens bestilling indeholder flere varer, og man ønsker at bytte mere end én vare, skal man vælge de varer, man ønsker at bytte under afsnittet "My Hardloop".

Så snart anmodningen om fortrydelse behandles af HARDLOOP, sendes der en returetiket til kunden, som derefter kan returnere sin pakke gratis fra en lokal købmand fra Postnords netværk eller et posthus.

Når kunden har godkendt sin returmetode, kan den ikke længere ændres.

De returnerede varer skal være nye, ubrugte, fuldstændig intakte og i deres originale emballage.

Kunden skal returnere alle de varer til HARDLOOP, der er blevet leveret, og for hvilke der anmodes om ombytning uden unødig forsinkelse og senest hundrede (100) dage efter at HARDLOOP har fremsendt en returetiket. Fristen anses for at være overholdt, hvis kunden returnerer varerne inden udløbet af perioden på hundrede (100) dage.

Bestillingen i forbindelse med ombytningen bliver behandlet inden for samme tidsramme som den oprindelige bestilling efter håndteringen af ​​returpakken på vores lager.

Hvis beløbet på kundens byttebestilling er større end beløbet på den oprindelige bestilling, kan man betale forskellen online med kreditkort.

Forsendelsen af ​​Kundens byttebestilling er betinget af godkendelsen af ​​denne betaling.

Hvis beløbet for kundens byttebestilling er mindre end beløbet for den oprindelige bestilling, refunderer HARDLOOP forskellen inden for syv (7) dage efter modtagelse af kundens pakke på vores lager, hvis kunden har afleveret sin pakke hos en købmand i nærheden, som er en del af Postnords eller GLS'snetværk eller på et posthus ved hjælp af returetiketten til dette formål.

Kunden skal gemme og opbevare kvitteringen, der udleveres som bevis for forsendelse af pakken.

I tilfælde af tab af pakken kan der ikke foretages nogen frigivelse af bestilling, ombytning eller refusion uden dette forsendelsesbevis.

Kunden har en periode på 100 (hundrede) arbejdsdage fra datoen for deponering af sin returpakke til at formulere enhver klage vedrørende sin returnering.

Der accepteres ingen anmodning efter denne periode.

Kunden skal sende sin klage via e -mail ved hjælp af kontaktformularen på HARDLOOPs kundeserviceside eller pr. post til følgende adresse: HARDLOOP, Service Client, 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy - Frankrig.

 

6.4. Artiklernes tilstand

Alle returnerede varer (produkter, original emballage, tilbehør, instruktioner osv.) Skal returneres fuldstændig intakte.

Ved modtagelse af pakken bedømmer HARDLOOP den returnerede vares stand. Ingen retur accepteres, hvis de returnerede varer har været synligt brugt eller er beskadiget af kunden, og denne brug eller skade gør varerne uegnede til salg.

Hvis returneringen afvises af HARDLOOP, returneres varerne derefter til kunden for HARDLOOPs regning, uden at kunden kan kræve nogen kompensation eller ret til refusion, med undtagelse af den efterfølgende udøvelse af sine garantirettigheder på de solgte varer.

I tilfælde af en ombytning, hvis de returnerede varer har været synligt brugt eller beskadiget af kunden, og denne brug eller skade gør dem uegnet til salg, kan HARDLOOP udbede sig fuld refusion fra kunden.

 

7 - Sikring af transaktioner

HARDLOOP implementerer alle midler til at sikre fortrolighed og sikkerhed for data, der overføres på internettet og på webstedet.

Som sådan bruger webstedet sikre online indsamlingsløsninger Stripe, Paypal.

 

8 - Kundeservice

For alle former for information eller spørgsmål kan man kontakte HARDLOOPs kundeservice:

 • Telefonisk fra mandag til fredag ​​fra kl. 9.00 til 18.00 på + 45 01 84 67 14 24 (pris for et nationalt opkald fra en fastnettelefon). For ethvert spørgsmål vedrørende en bestilling eller en retur, skal kunden have sit bestillings- eller trackingnummer klar, før man ringer op. Dette nummer findes på din kundekonto under "My Hardloop",
 • Via e -mail via kontaktformularen hello@hardloop.com
 • Med brevpost til HARDLOOP, kundeservice, 17, avenue du Pré de Challes - 74940 Annecy - Frankrig.

 

9 - Ansvar

HARDLOOP er juridisk ansvarlig over for Kunden og for korrekt udførelse af kontrakten indgået med Kunden.

HARDLOOP kan dog ikke holdes ansvarlig for den manglende opfyldelse eller ukorrekte opfyldelse af kontrakten, der er indgået i tilfælde af force majeure, forekomsten af ​​en begivenhed, der kan tilskrives kunden eller eventuelle gener, uforudsigelige og uoverstigelige skader, der er forbundet med brugen heraf. Online netværk, blandt andet nedbrud på nettet, ekstern indtrængen eller tilstedeværelsen af ​en ​computervirus.

HARDLOOP-webstedet indeholder hypertekst-link, der kan referere til andre websteder. HARDLOOP kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på disse websteder, hvis de strider mod de gældende lov- og reguleringsbestemmelser.

Fotografierne og illustrationer, der ledsager produkterne på vores websted, har ingen kontraktmæssig værdi og kan derfor ikke engagere HARDLOOPs ansvar.

 

10 - Garanti - Ekskludering

10.1. Juridiske garantier

Kunden kan benytte sig af den juridiske garanti for overensstemmelse, der er fastsat i forbrugerkodeksen og blandt andet i følgende artikler:

Artikel L. 217-4: “Sælgeren leverer varer i overensstemmelse med kontrakten og hæfter for enhver mangel på overensstemmelse, der eksisterer på leveringstidspunktet. Sælgeren er også ansvarlig for enhver mangel i overensstemmelse som følge af emballagen, samlevejledningen eller installationen, når dette er blevet påkrævet af kontrakten eller er blevet udført under dennes ansvar”.

Artikel L. 217-5: "Varen svarer til kontrakten:

1 ° Hvis den er egnet til normal forventet brug af en lignende vare og, hvis det er relevant:

- hvis den svarer til beskrivelsen fra sælgeren og har de kvaliteter, som sidstnævnte præsenterede for køberen i form af en prøve eller model;

- hvis den har de kvaliteter, som en køber lovligt kan forvente i betragtning af de offentlige erklæringer fra sælgeren, producenten eller dennes repræsentant, især inden for reklame eller mærkning

2 ° Eller hvis den har de egenskaber, der er defineret ved gensidig aftale mellem parterne eller er egnet til ethvert særligt brug, som køberen efterspørger, og sælger har gjort opmærksom på, og som køber har accepteret”.

Artikel L. 217-12: "Handlingen som følge af den manglende overensstemmelse bortfalder to år efter levering af varerne."

HARDLOOP er også ansvarlig for mangler, der påvirker den solgte vare på de betingelser, der er fastsat i artikel 1641 til 1649 i civilloven.

Civillovens artikel 1641: "Sælgeren er bundet af garantien i tilfælde af skjulte defekter i den solgte vare, der gør den uegnet til den anvendelse, den er beregnet til, eller som reducerer denne brug så meget, at køberen ikke har ville ikke have erhvervet, eller ville have givet kun en lavere pris, hvis denne havde være bekendt med disse.”.

Artikel 1648, stk. 1, i civilretskodeksen: "En sag, som følge af latente fejl, skal anlægges af køberen inden for to år efter opdagelsen af ​​fejlen".

 

10.2. Undtagelse

I tilfælde af utilsigtet materiel skade dækker garantien ikke skader som følge af forkert brug af varen.

Garantierne dækker ikke udskiftning af forbrugsstoffer, sammenbrud i forbindelse med funktionsfejl i tilbehør eller fejl og konsekvenser heraf som følge af en uautoriseret reparatørs indgriben.

HARDLOOP kan ikke holdes ansvarlig for misbrug og/eller uhensigtsmæssig brug af varerne fra kundens side.

 

11 - Intellektuel ejendomsret

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12, i webstedets generelle handelsbetingelser, er og forbliver alle illustrationer, billeder, præsentationsmåder, grafik og webstedets tegn HARDLOOPs eksklusive ejendom eller indehavere af de nævnte rettigheder, der har givet udnyttelsesret til HARDLOOP.

Enhver gengivelse, repræsentation eller brug af nævnte rettigheder af en klient vil udgøre en fejl, der kan forårsage juridiske handlinger.

 

12 - Konvention om beviser

Det er udtrykkeligt aftalt, at parterne kan kommunikere elektronisk med hinanden med henblik på udførelsen af ​​disse handelsbetingelser. Parterne er enige om, at de e-mails, der udveksles mellem dem, gyldigt beviser indholdet af deres udvekslinger og, hvor det er relevant, deres forpligtelser, især med hensyn til overførselog accept af bestillinger.

Medmindre andet er bevist, udgør de data, der er registreret af HARDLOOP, bevis for udvekslingen mellem HARDLOOP og kunden.

 

13 - Helhed - Adskillelighed

Hvis en eller flere af betingelserne i disse almindelige handelsbetingelser anses for at være ugyldige, bortfaldne eller uden bindende kraft eller virkning, ville denne ugyldighed, bortfald eller fravær af bindende kraft eller virkning ikke have den virkning, at den resulterer i ugyldigheden, bortfald eller mangel på bindende kraft eller virkning af de øvrige bestemmelser i disse almindelige handelsbetingelser, idet bestemmelserne i disse handelsbetingelser er delelige.

 

14 - Force majeure

Ingen af ​​parterne er ansvarlige for eller pådrager sig nogen forpligtelse til erstatning for enhver skade, som den anden part lider som følge af manglende eller forkert opfyldelse af hele eller dele af sine kontraktlige forpligtelser, hvis og kun hvis denne manglende eller dårlige præstation resulterer i eller udelukkende har oprindelse i en begivenhed af force majeure som defineret i artikel 1218 i civilloven og retspraksis fra plenarforsamlingen ved kassationsretten.

Den part, der ønsker at påberåbe sig et tilfælde af force majeure, skal underrette den anden part via e -mail, så snart den får kendskab hertil og senest fem (5) dage efter begivenhedens forekomst.

 

15 - Gældende lov

Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lov.

 

16 - Tvister

Kunden informeres om muligheden for, i tilfælde af en tvist, at gribe til en konventionel mæglingsprocedure eller en anden alternativ metode til bilæggelse af tvister.

Kunden kan blandt andet gratis henvise til en retsmægler. Listen over retsmæglere er tilgængelig på følgende adresse: https://https://domstol.dk/alle-emner/retsmaegling/

Hvis dette forsøg på en mindelig løsning af tvisten mislykkes, vil det blive indbragt for de kompetente danske domstole.