Beskyttelse af personlige oplysninger på www.hardloop.dk


1 - Personoplysninger – Cookies – Fortrolighed

2 - Cookies

3 - Politik om beskyttelse af personlige oplysninger


1 - Personoplysninger – Cookies – Fortrolighed

1.1. Indsamlede data

Med "data" mener HARDLOOP alle de oplysninger om Brugeren, som denne frivilligt oplyser i forbindelse med åbning af en Brugerkonto på Webstedet, eller som vil blive indsamlet i forbindelse med brugen af ​​Webstedet.

HARDLOOP indsamler personoplysninger om kunden, der besøger webstedet www.hardloop.dk, især ved brug af cookies, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 • Denne dataindsamling udføres:
 • Når Brugeren opretter en konto,
 • når Brugeren tilmelder sig til at modtage nyhedsbreve og meddelelser fra HARDLOOP,
 • når Brugeren afgiver en bestilling eller laver en returanmodning på Webstedet.
 • når Brugeren kontakter kundeservice hos HARDLOOP,
 • når Brugeren deltager i en salgsfremmende konkurrence/en konkurrence,
 • når Brugeren gennemser webstedet og ser på varer,
 • når Brugeren skriver en kommentar til eller en anmeldelse af en artikel,
 • når Brugeren skriver en artikel eller deltager i forummet.

Dataene indeholder derfor både registreringsdata og brugsdata som nævnt nedenfor:

 • Registreringsdataene svarer til de data, der oplyses af Brugeren, der registrerer sig på Webstedet via registreringsformularen: fornavn, efternavn, gyldig e-mailadresse og adgangskode. Disse registreringsdata er ikke offentlige. Et Brugernavn tildeles efter følgende formular Fornavn og det første bogstav i efternavnet efterfulgt af et punktum (f.eks. vil Laurent Durand få brugernavnet Laurent D.).
 • Brugeren kan dog beslutte at bruge sit efternavn og sit fornavn som Brugernavn ved at ændre sit Brugernavn via "Dit Hardloop", dette er dog på eget ansvar. Som Bruger af Webstedet skal Brugeren sikre, at de data, der gør det muligt at identificere vedkommende, er nøjagtige og fuldstændige
 • Brugere, der markerer afkrydsningsfeltet "Jeg er erhvervsdrivende" på Registreringsformularen, vil få deres efternavn og fornavn som deres Brugernavn. Deres e-mailadresse vil være tilgængelig fra deres offentlige profil.
 • Brugsdataene svarer til de data, der indsamles automatisk ved at oprette forbindelse til Webstedet, f.eks. IP-adressen samt de data, der oplyses i forbindelse med brugen af webstedet: køn, fødselsdato, adresser, præsentation, interesseområder og alle andre data, der er oplyst under "Dit Hardloop".

1.2. Formål med databehandlingen

Dataene behandles kun til de formål, der er beskrevet nedenfor og mere generelt for at overholde gældende lovgivning, der gælder for tekniske tjenesteudbydere på internettet.

1.2.1. Formål med behandling af registreringsdata

Disse data er nødvendige for at oprette og administrere Brugerens konto og give vedkommende mulighed for at bruge Webstedets funktioner.

Disse data kan om nødvendigt med brugerens samtykke, der gives ved at markere de afkrydsningsfelter, der er givet til dette formål, bruges til kommercielle formål af HARDLOOP.

HARDLOOP bruger ikke e-mailadressen eller andre oplysninger, der personligt kan identificere en Bruger, uden vedkommendes samtykke. HARDLOOP kan bruge en Brugers e-mailadresse til ikke-kommercielle formål (f.eks. til at sende et nyhedsbrev). Brugeren har ved denne lejlighed mulighed for at modsætte sig disse afsendelser.

1.2.2. Formål med behandlingen af brugsdata

Disse data gør det muligt at udføre statistik over konsultationen af ​​Webstedets sider (f.eks. analyse af den trafik, der genereres på Webstedet).

Disse oplysninger kan bruges til at optimere funktionen og forbedre kvaliteten af Webstedet samt effektiviteten af ​​HARDLOOPs markedsførings- eller annoncekampagner.

1.3. Datamodtager

Da nogle af forretningspartnerne kan være placeret uden for EU i lande, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, forpligter disse partnere sig kontraktligt til at respektere de europæiske principper for beskyttelse af personoplysninger.

Brugeren informeres dog om, at de kan videregives i henhold til en lov, en forskrift eller i kraft af en afgørelse truffet af en kompetent tilsynsmyndighed eller domstol.

1.4. Datasikkerhed

HARDLOOP lægger særlig vægt på datasikkerhed og iværksætter alle passende foranstaltninger for at begrænse risikoen for tab, forringelse eller misbrug af data.

Det er derfor nødvendigt at oprette en adgangskode, når Brugeren åbner en konto, som hjælper med at beskytte kontoen mod uautoriseret adgang. Brugeren er ansvarlig for at holde sin adgangskode fortrolig og for brugen af den.

1.5. Datalagring

Dataene gemmes på HARDLOOP's servere og opbevares så længe, det er strengt nødvendigt for brugen af Brugerens konto. Brugeren informeres dog om, at fra deaktiveringen af vedkommendes konto, uanset årsag, opbevares dataene såvel som det indhold, der er forbundet med dem, i en periode på et år fra deaktiveringen af ​​kontoen. Ud over denne periode vil dataene samt indhold forbundet med dem blive slettet fra Webstedets servere.

1.6. Brugerens rettigheder

I overensstemmelse med den franske databeskyttelseslov nr. 78-17 af 6. januar 1978 tillader HARDLOOP effektiv udøvelse af de rettigheder, der anerkendes ved lov, af personer, hvis data behandles, nemlig:

 • disse personers ret til adgang til deres egne personoplysninger, der behandles af HARDLOOP,
 • udøvelse af disse personers ret til indsigelse mod data, der ikke er relevante for det tilsigtede formål,
 • retten til at bestride og opdatere oplysninger om dem, når de er unøjagtige, ufuldstændige, tvetydige eller forældede,
 • kommunikation til disse personer om logikken, der ligger til grund for den automatiserede behandling, hvis der træffes en afgørelse på grundlag heraf og påvirker dem juridisk.

Brugeren kan få adgang til sine personoplysninger og om nødvendigt få dem rettet eller slettet og modsætte sig kommunikation af dem til tredjemand:

 • ved at logge ind på sin profil og ændre sine personlige data;
 • eller ved at kontakte den person, der er ansvarlig for håndteringen af ​​personoplysninger på følgende e-mailadresse: hello@hardloop.com;
 • eller på følgende postadresse: HARDLOOP, Données Personnelles, 17, avenue du Pré de Challes, 74940 Annecy.

2 - Cookies

Websitet www.hardloop.dk anvender cookies. De indsamlede data (dvs. de besøgte sider, den anvendte browsertype, tidspunkt og dato for navigationen, de annoncer, som Brugeren klikker på) gennem denne automatiske sporingsproces, er anonyme og bruges kun af HARDLOOP med det ene formål at forbedre Webstedets kvalitet (f.eks. for at forbedre dine søgeresultater eller for at tilpasse den reklame, du modtager).

Brugeren kan modsætte sig registrering af disse cookies ved at konfigurere sin computer i henhold til metoderne beskrevet på webstedet https://www.cnil.fr, velvidende at Brugeren i så fald ikke nødvendigvis kan få adgang til alle funktioner på Webstedet www.hardloop.dk.

3 - Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Hver bruger har et Brugernavn og har mulighed for via "Dit Hardloop" og "Rediger min offentlige profil" at udfylde eller at tilføje mindst et af følgende elementer: en anmeldelse, et indlæg (forum), en kommentar, et foto eller en video eller at følge ​​en anden Brugers profil for at deltage i fællesskabsdelen af ​​webstedet og dermed offentliggøre sin fællesskabsprofil, som kan ses under "Dit Hardloop"/"Se din offentlige profil" og ændre under "Dit Hardloop"/"Rediger din offentlige profil".

Hver Bruger informeres også om, at dataene om brugeren kan bruges af HARDLOOP til at tilbyde vedkommende at følge og/eller blive fulgt af andre Brugere, der udvælges i henhold til disse data. Disse data kommunikeres ikke til de pågældende Brugere, udover dem, der er tilgængelige via den offentlige profil, og bruges derfor udelukkende til dette formål af HARDLOOP. Hver Bruger accepterer denne brug af sine data.